Wat Hua Lamphong and Chamchuri Square

[mapsmarker marker=”152″]

前往Wat Hua Lamphong可以搭乘巴士45路或者地铁MRT到Sam Yan站。Wat Hua Lumphong马路对面就是Chamchuri Square。

Wat Hua Lamphong华人信徒众多,所以也供奉有弥勒佛、观音、福禄寿三星等神像。但最有特色的是养了很多牛,而且长的很俊俏。有很多人来向牛神祈祷,并且喂牛。
继续阅读Wat Hua Lamphong and Chamchuri Square