Air China Europe Sale

Hong Kong <-> Geneva, $627.9

Hong Kong <-> Geneva, $627.9

Hong Kong <-> Milan, $675.9

Hong Kong <-> Rome, $682.5

Hong Kong <-> Paris, $675

Hong Kong <-> Frankfurt, $676.1

Hong Kong <-> Madrid, $682.20

Hong Kong <-> Munich, $672.9

Hong Kong <-> Stockholm, $669.20

Hong Kong <-> London, $801.90

订票点这里Book Now

【含春节】【中国-欧洲】【往返含税价】日内瓦3843元,瑞典斯德哥尔摩4096元,慕尼黑4119元,巴黎4131元,米兰4137元,法兰克福4138元,罗马4177元,马德里4175元,伦敦4908元。香港出发,任选香港或北京下机。